23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

1 Kasım 2011

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işyerlerinde çalışan üyelerimizi kapsayan ve 1 Mart 2011-28 Şubat 2013 tarihleri arasında geçerli olacak 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

 

 

 

Bilindiği gibi sendikamız temsilcileri ile kamu işveren örgütü TÜHİS ve Milli Savunma Bakanlığı  temsilcilerinin sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde yasal süresi içinde 85 asıl, bir geçici madde ile dört  ek çizelge üzerinde anlaşma sağlanmış, ancak işveren temsilcilerinin kazanılmış toplu sözleşme hükümlerini geriye götürme çabaları nedeniyle 62 asıl madde ile buna bağlı geçici maddeler ve ek maddeler üzerinde anlaşma sağlanamamış, ilgili işyerlerinde grev yasağı olması sonucu sendikamız  zorunlu olarak Yüksek Hakem Kurulu’na başvurmuştu.

 

 

Sendikamız başvurusunu değerlendiren Yüksek Hakem Kurulu, 19 Ekim 2011 tarihinde  toplanarak kararını verdi. Buna göre işçi ücretlerine ve parasal sosyal haklarda Hükümet ile Türk-İş arasında imzalanan protokol hükümlerine göre zam yapıldı.  

 

 

Yüksek Hakem Kurulu’nun kararlarını izleyen süreçte taraflar bir araya gelerek ilgili maddelerin redaksiyonunu yaptı ve 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 28 Ekim 2011 tarihinde imzalandı.

 

 

Sendikamız üyeleri bilgilendirmek üzere şubelere gönderdiği yazıda, 23. Dönem işletme toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşan ücret ve diğer ödemelere ilişkin farkların, TİS’nin Geçici 2. Maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından geciktirilmeden ödeneceğini bildirdi.