2021 UMUTLARIN YEŞERDİĞİ BİR YIL OLSUN

31 Aralık 2020

Dünya; salgın hastalık, açlık, yoksulluk, terör gibi büyük sorunlar ve bu sorunların üstesinden gelebilme çabası ile geçen bir yılı daha geride bıraktı. 2020 yılı en çokta, insanlık tarihini derinden sarsan salgın hastalıklar arasında yerini alan Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleyle geçti.

Pandemi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatımızı etkileyen olumsuz tablolar derinleşti. Üretimde yaşanan sıkıntılar, artan işsizlik, ücretlerde erime, özellikle emeğiyle geçinenlerin alım gücünü daha da düşürdü.  Yaşanan olumsuzluklara rağmen biz çalışanlar kendi dertlerimizi bir kenara bırakarak, milli birlik duygusu içinde, Ülkemiz için insanlık için çalışmaya, üretmeye devam ettik. Özellikle Sendikamızın örgütlü olduğu milli savunma işyerlerimizde savunma sanayimiz için yaptığımız üretim yanında salgın nedeniyle ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme üretimine katkı için de gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Geçen bir yılda üretimlerimiz sayesinde dünyada birçok ülkenin yaşadığı sağlık ihtiyaçlarını karşılayamama sorununu Ülkemize yaşatmadık. Elbette ki bu gayretler bir karşılık için değildi. Ancak alım gücümüzdeki gerileme tezgâhlarımızın başına ay sonunu getirememe kaygısı ile geçmemize neden oldu.

Çalışma hayatında karşılaştığımız menfi koşullara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınları için yılmadan yorulmadan üreten biz emekçiler, 2020 yılında yaşadığımız olumsuzlukları geride bırakarak 2021 yılına büyük umutlarla giriyoruz. Ülkemizin her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, gelişmiş ve güçlü bir ülke olması için emeğimizle, alın terimizle mücadeleye devam diyoruz. Bu noktada Türkiye Cumhuriyetimizin kalkınma hedeflerini sahiplenirken, hedeflere ulaşmada çağdaş ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı oluşturulmasının gereğine de işaret etmek istiyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası olarak, yeni yılda kamu işçileri toplu sözleşme müzakereleri başta olmak üzere ücret artışlarında çalışanların geçmiş dönem kayıplarını telafi edildiği, işsizlik ve güvencesiz çalıştırılma olmadığı, ücrette ve vergide adaletsizliğinin yaşanmadığı, tüm çalışanların emeğinin karşılığını aldığı, herkesin insanca yaşamak için ihtiyaç duyulan geliri elde edecek bir çalışma ortamına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2021’in ülkemizde ve dünyada acı ve gözyaşlarının son bulduğu, salgın hastalıklar, açlık ve yoksulluk yerine sağlık, barış, huzur ve refahın tesis edildiği bir hayata kavuşmamıza vesile olması dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz.          

          Türk Harb-İş Sendikası                                                        

          Genel Merkez Yönetim Kurulu