2018 BARIŞ, ADALET VE HUZUR GETİRSİN

30 Aralık 2017

Dünyamızı çepeçevre saran savaşlar, terör, yoksulluk, açlık ve doğal felaketlerle 2017 yılını geride bırakırken, insanlık Suriye, Irak, Filistin, Myanmar gibi birçok ülkede mazlumlara kan donduran işkenceler ve canice katliamların yapılmaması noktasındaki beklenti ve umutlarını 2018 yılına taşıdı.

Ülkemiz ise geçen yılda, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul ederek bölge barışına gölge düşüren yaklaşımı, güney sınırımızdaki savaş hali ve terörizm başta olmak üzere içte ve dışta pek çok sorunla boğuştu.

2017’de, milli egemenliği yok etmeye yönelik 2016 yılında gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişimlerinin etkilerini silmeye çalışırken, müttefikimiz olduğunu düşündüğümüz birçok ülkenin birlik ve bütünlüğümüze gölge düşürecek, ülkemizin yalnızlaştırılmasına yönelik politikalarıyla da baş etmek zorunda kaldık.

Temennimiz 2018’de, terör örgütlerinin maşa olarak kullanılarak ülkemiz üzerinde oynanmak istenen kirli ve karanlık oyunların son bulması, güney sınırımızdaki savaş başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde akan kanların dinmesi, tüm dünyada insanca yaşamın hakim olmasıdır.

Ülkeler için savaşlar ve terörizm nasıl bir yıkım ise çalışma hayatı için de yıkım hiç kuşkusuz iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Geçtiğimiz yılın 11 ayında 1851 kişinin iş kazaları nedeniyle hayatını kaybettiği ülkemizde, 2018’de böyle bir karanlık tabloyla karşılaşmaması dileğiyle, emeğin ve emekçinin tüm sorunlarının çözüme kavuştuğu, gelir vergisi adaletsizliğinin yaşanmadığı, işsizlik ve yoksulluğun olmadığı, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarına sahip çalışma hayatı talebimizi yeni yıl vesilesiyle bir kez daha dile getiriyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak, başta üyelerimiz olmak üzere milletimizin, barışın, adaletin ve huzurun daim olduğu, demokrasinin, ekonomik ve siyasal istikrarın sağlam temeller üzerine oturduğu Türkiye’de 2018 yılını sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmesini temenni ediyoruz.