2016 BARIŞIN VE ALIN TERİNİN YILI OLSUN

31 Aralık 2015

Geride bıraktığımız 2015 yılı; Dünyada siyasal ve ekonomik krizler yanında savaşların, özellikle de iç savaşların sonuçları itibarıyla mağduriyetlerin en üst düzeyde yaşandığı bir yıl oldu.

5 ay arayla iki genel seçimin yapıldığı Ülkemizde ise siyasetten çok daha fazla gündem olan konular, yıl içinde yüzlerce şehit verdiğimiz terör olayları ve sınır komşumuz Suriye’de yaşanan iç savaşta binlerce masum insanın katledilmesi ve beraberinde yaşanan insanlığın denizlerde yok olduğu mülteci sorunuydu.

Çalışma hayatı ve sendikal hareket açısından ise 2015 yılında da sorunlar ve beklentiler değişmedi.

İşsizlik, yoksulluk, iş güvencesi ile iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun çalıştırma, taşeron sisteminin yaygınlaşması, düşük ücret, vergi adaletsizliği gibi sorunlarımızın çözüme kavuşmaması nedeniyle evine ekmek götürmek için alın teri döken bizler, 2015 yılına dair ortaya koyduğumuz umutlarımızı bir sonraki yıla taşıdık.

Yılın son ayında çalışanların beklentilerine çözüm vaadiyle göreve başlayan 64. Hükümet,  2016 yılı eylem planında, asgari ücrette yüzde 30 artış, emekliye 100 TL seyyanen zam, kamuda asıl işi yapan taşeron çalışanların kadroya alınması, polisler ile er ve erbaşların ücretlerini yükseltecek ek göstere artışı, çalışan annelerin mesai saati ayarlaması gibi emek dünyasını ilgilendiren birçok önemli konuda düzenlemeler yapacağını açıkladı.

Taşeron çalıştırma, ödenmeyen kıdem tazminatı, vergi adaletsizliği gibi çalışma hayatının kemikleşmiş sorunları ile ilgili düzenlemeleri kapsayan çalışmalar, yıllardır bu konulara çözüm bekleyen emek cephesini umutlandırsa da, sosyal tarafların talepleri dikkate alınmadan atılacak adımların sonuçları itibarıyla hak kayıplarına yol açacağı endişesini de beraberinde getirdi.

Dileğimiz siyasi iradenin, 2016 yılında emek cephesinin tüm endişelerini boşa çıkaracak düzenlemelerle sosyal adalet ve sosyal barış için, çağdaş ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatı oluşturmasıdır.

Türk Harb-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu olarak, alın teri dökerek, emeği ile geçinen milyonları mutlu edecek, sendikal hedeflerimize ulaştığımız, savaşın ve terörün olmadığı bir dünyada yaşama özlemiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz.