20. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ DENİZLİ’DE YAPILDI

14 Ekim 2019

Türk-İş ve Pamukkale Üniversitesi iş birliği ile 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi düzenlendi.

“Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar”  ana temasıyla 11-13 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Kongre, Genel Başkan Yardımcımız Hasan KARACA ve Eğitim Müdürümüz Tarkan ZENGİN’in de aralarında bulunduğu sendika ve üniversite camiasından çok sayıda katılımcı ile yapıldı.

Kongre, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ ve TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi IRGAT yaptığı konuşmada, çalışma hayatının zor bir dönemden geçtiğini belirterek, “Her on yılda bir ülke olarak ekonomik kriz yaşıyoruz. Ekonomik krizin faturasının çalışanlara kesildiği bir dönemdeyiz. Adı konulmamış yeni bir kriz yaşıyoruz. Konkordatolar, iflaslar var fakat yaşadığımız olayların adına kriz diyemiyoruz” dedi.

Sosyal devlet anlayışının neredeyse ortadan kalktığını ifade eden IRGAT, “Gelir dağılımı eşitsizliğinin en fazla olduğu, gelir yetersizliği ve sendikalaşmanın en çok gerilediği bir dönemde yaşıyoruz. Üretimden ve yatırımdan devletin elini çekmesi, çalışma hayatını olumsuz etkilemiştir. İstihdamın sadece özel sektörde sağlanacağı düşünülürken, bütün teşviklere rağmen işsizliğe çözüm bulunamayan bir dönemdeyiz” diye konuştu.

“Demokratik anlayış içerisinde, her kesimin örgütlenebileceği, iyi şartlarda çalışabileceği bir dünya istiyoruz. İşten atılma tehdidi ile sendikasız kalan işçilerimiz var. Örgütlenmenin önünde bunun gibi ciddi sorunlar var.” Diyen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri IRGAT, sözlerine söyle devam etti:

“ Açıklanan işsizlik oranları gerçeği yansıtmıyor. Ülkemizde her dört gencimizden biri işsiz! Kayıt dışı çalışanlar kayıt altına alınamıyor. Kamu küçüldü, istihdam özel sektör aracılığıyla sağlanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu amacına uygun kullanılmıyor.  Bu kısıtlı imkânlara rağmen Türkiye’de en fazla vergi ödeyen gruptayız. 1 milyon 894 bin civarında örgütlü çalışan görünürken, bunlardan sadece yaklaşık 1 milyonu toplu iş sözleşmesinden faydalanıyor.   Acımasız rekabet koşullarında Sendikalar Kanununda bir düzenleme yapılmazsa örgütlenme ile ilgili sorunlarımız azalmak yerine giderek artacaktır. Ülke ekonomisi olarak sanayi sektöründen hizmetler sektörüne geçiş yaptık. Ülkenin refah seviyesinin artırılması isteniyorsa, öncelikle sendikalaşma oranları artırılmalıdır. Öğrencilere, akademisyenlere, çalışma hayatının içindeki herkese ihtiyacımız var, sizlerle gurur duyuyorum. Bu yapıya rağmen, umudumuz devam ediyor.”

 Açılış konuşmalarının ardından Kongre, oturumlara tamamlandı.