1’İNCİ ANA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINMASIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

20 Aralık 2018

Sendikamızın örgütlü olduğu Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işyerinin 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 481 sayılı karar ile özelleştirme kapsamına ile ilgili Sakarya Şubemizde basın açıklaması yapıldı.

Genel Başkanımız Bayram BOZAL, Genel Mali Sekreterimiz Haldun KURUBACAK, Kocaeli Şube Başkanımız Turhan YILDIZ, Kocaeli Şube Mali Sekreterimiz Nusret Subaşı,, Sakarya Şube Başkanımız Yaşar YAVUZ ve Şube yöneticileri, TÜRK-İŞ’e bağlı Sendikaların Şube Başkanları ile çok sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılan açıklamasında 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yaşanan gelişmeler hakkında gazeteciler bilgilendirildi.

Toplantıda Genel Başkanımız Bayram BOZAL, 15 Temmuz Alçak Darbe Girişimi sonrası MSB’de yeniden yapılanma süreciyle sivilleşmeye gidildiğini hatırlatarak, Sendikanın sivilleşme sonrası daha şeffaf olma noktasındaki beklentilerin 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’ndeki ani kararla hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün 1975 yılından bu yana çok önemli işlere imza attığını anlatan BOZAL, “Fırtına obüsünü yapan, Altay Tankını yapacak bilgi birikim ve donanıma sahip,  verimlilikte kamuda ilk 2. Ve 3. Sırada yer alan işyerine operasyonlar yapılıyor”  dedi.

“281 Fırtına obüsü yapılarak silahlı kuvvetlere teslim edilmiş, 140 tane de sipariş alınmıştır. Arkasından böyle bir şeyin yapılması bizi üzmüştür” diyen BOZAL, konuyla ilgili Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin DERE ile görüştüklerini belirterek, “Sayın DERE bize burada bir işletme özelleştirmesi olduğunu. Fabrikanın devam edeceğini, hiçbir işçi arkadaşımızı hak kaybı ile karşılaşmayacağını. İkinci ve üçüncü düzenlemelerle bunların görüleceğini ifade etti” dedi.

BOZAL, açıklamasında 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü çalışanlarının işyerlerinde olduğunu, 2019 yılı sonunda patronun kim olacağı sorusunun cevabı başta olmak üzere konuyla ilgili tatmin edici açıklama yapılana kadar fabrikadan çıkılmayacağını bildirdi.

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI BASIN AÇIKLAMASI

20 Aralık 2018 Tarihli ve 30631 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 481 sayılı Özelleştirme İdaresi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı ile; Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü 1’nci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü işyerinin tüm mal ve hizmet üretim birimleri (fabrika) “milli savunma sanayiinde ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile fabrikanın işletme verimliliğinin arttırılması ve yeni iş/üretim imkanları oluşturmaya yönelik yatırımların özel sektör tarafından yapılacağı” gerekçe gösterilerek özelleştirme kapsam ve programına alındığı ilan edilmiştir.

Duyurulan kararın bizzat kendisi bile karardaki çelişkiyi itiraf etmektedir. 1’nci Ana Bakım Merkezi Müdürlüğü Fabrikasının 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle ve zaten tanklar öncesi son aşama olan FIRTINA OBÜS’lerini sıfırdan üretmesi ile, yetişmiş işgücü, bilgi, deneyim ve verimlilik açısından Dünya’daki ilk beşte iken, zaten alınmış bu özelleştirme kararına adeta gerekçe uydurulmaya çabalandığı açıkça anlaşılmaktadır. Kararın bizzat kendisi, ülkemiz adına çok yanlış bir adımının tam bir itirafıdır. Çünkü; Fabrikayı almayı teklif edecek yurt içi ve Türkiye ortaklı yurt dışı firmalarda “savunma sanayii tesisi işletme deneyimlerimali yeterlilikleri gibi yeterlilik kriterleri” gibi ön yeterlilik şartlarının aranacağı belirtilmiştir. BU İTİRAF DA GÖSTERİYOR Kİ;  ülkemizde hiçbir firma, kurum veya kuruluşta olmayan dünyanın sayılı deneyimine ve tecrübesine sahip bu fabrikanın dünyadaki stratejik konumuyla bugünkü İŞLETME DEĞERİ en az 20 MİLYAR DOLAR olup, çok stratejik bilgi ve donanıma sahip ÜLKEMİZİN DEĞERİ birilerine pazarlanmaya çalışılmaktadır. Fabrika, halen TÜRKİYE’nin savunmada dışa bağımlılığı engelleyen, %65 yerli savunma sanayii üretimdeki en büyük paya sahip, milli ekonomiye stratejik katma değeri olan bir fabrikadır. Hükümetimizin stratejik vizyonundaki SAVUNMA SANAYİİNDEKİ MİLLİLEŞME HAMLESİ’nin zaten var olan elimizdeki en güçlü, belki de tek kozudur.

Bu fabrikanın “verimlileştirilmesi” gerekçesi de tam bir çelişkidir. Çünkü; son yıllarda işçi alınmayarak köreltilmeye çalışılsa da, kadrosunun altında 714 işçi mevcudu, kadrosunun %30-40’larındaki devlet memuru ve askeri personeli ile 7/24 çalışarak, EL-BAB’da, AFRİN’de ve ülkemizin terörle mücadelesinde gururu olmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taleplerine bile yetişmekte zorlanan en verimli kamu işletmesi olduğu devletin kurumu olan MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ tarafından son 10 yılda en az 3 kez teyit edilerek örnek gösterilmiştir. Bu işyerinin üretim kapasitesi, verimliliği ve ülkemiz savunma sanayiine milyarlarca dolarlık katma değerine özel sektör bile gıpta ile bakarken, verimsizlik karalaması özverili çalışanlarımızı derinden yaralamıştır.

Özelleştirme kararında işletme hakkını devralacak firmada; “Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, yeni yatırımların yapılması” şartları arıyor GİBİ GÖRÜNMEK DE komedinin diğer bir sahnesidir. Bu fabrika TSK’nın mevcut taleplerine bile yetişmekte zorlanmaktadır. 10 yıldır sadece prototipi için ALTAY tankına 1 milyar doların üzerinde ülkemizin kaynakları heba edilirken, 7 yıldır tank üretimini bu fabrikadan başka bir yerde özel sektör de olsa, hatta dünyanın diğer tank üreticisi ülkeler de bu fabrika olmadan yapamayacağını her platformda haykırmamıza rağmen sesimize adeta kulaklar tıkanmış, 1.804.000 metrekare arazisi mevcutken, ülkemizde ALTAY tankını 500 milyon dolar gibi az bir yatırımla 6 ayda seri üretimi yapabilecek devletin elindeki tank üretme kapasitesi ve tecrübesi olan tek fabrikamız birilerine pazarlanmaya çalışılmıştır. Bırakın devletin elindeki stratejik tesis vasfını, hiçbir aklı başında firma, holding bile kendi elindeki pırlanta değerindeki fabrikayı, kendi silahlı kuvvetlerine ve stratejik işbirliği içerisinde olduğu dünyanın diğer silahlı kuvvetlerine satış yapmakta imkanı varken, göz göre göre elinden çıkarması mantıkla izah edilemez. Kara Kuvvetleri Komutanlığının zırhlı ve tırtıllı araçlarının, tanklarının, Fırtına Obüslerin kalbi bu fabrikadır. UYARIYORUZ: Türk Kara Kuvvetlerinin kalbi elinden alınmaktadır. 

Ülkemiz ve geleceğimiz adına, bu karara karşı her türlü mücadelemizi yapacağımızı, hiçbir hukuki temeli olmayan kararın iptali için hukuksal yollara başvuracağımızı ilan ediyoruz. Bu kararın hiçbir izah edilebilir tarafı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bizlerin sesini duymasını ve bu kararı bir kez daha gözden geçirmesini ülkemiz adına saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.