16. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2 Ekim 2019

Kıymetli Üyelerimiz;

Sendikamızın 16. Olağan Genel Kurulu 28-29 Eylül 2019 tarihinde DOWNTOWN ANKARA ANADOLU Otelde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Genel Kurul Delegelerimizin ve üye misafirlerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

TÜRK HARB-İŞ SENDİKASI

 1. İNCİ OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ
 2. Yoklama ve Açılış
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi
 4. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 5. Genel Başkanın Açış Konuşması
 6. Çalışma Komisyonlarının Seçimi
 7. a)Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil Komisyonu,
 8. b)Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu,
 9. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Faaliyet Raporları ile Yeminli Mali Müşavir Raporlarının Görüşülmesi,
 10. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası,
 11. Merkez Disiplin Kurulunca verilen kesin ihraç kararlarının görüşülerek karara bağlanması,
 12. Çalışma Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi, Ana Tüzük ve Diğer Yönetmeliklerdeki değişikliklerinin karara Bağlanması,
 13. a)Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil Komisyonu Raporu,
 14. b)Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporu,
 15. Merkez Yönetim Kurulu’na Verilecek Yetkilerin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
 16. Zorunlu Organların Seçimi
 17. a)Merkez Yönetim Kurulu, (Asil ve Yedek)
 18. b)Merkez Denetleme Kurulu, (Asil ve Yedek)
 19. c)Merkez Disiplin Kurulu, (Asil ve Yedek)
 20. d)Türk-İş Konfederasyonu Genel Kurul Delegeleri,
 21. Kapanış.

 

163 tam delegeden 147’sı tarafından hazirun cetvelinin imzalandığı ve toplantı açılışı için yeterli çoğunluğun sağlandığının anlaşılması üzerine Sayın Genel Sekreterimiz Yavuz KOÇAK tarafından Genel Kurulumuz açılmıştır. 

Genel Kurulu yönetmek üzere bir divan teşekkülü önergesi verilmiş, bir başka önerge gelmediğinden 118 delege imzalı olarak verilen bu önerge ile Divan Başkanlığına Türk Harb-İş Sendikası  Genel Sekreteri Yavuz KOÇAK, Divan Başkan yardımcılığına Türk Harb-İş Sendikası  Genel Başkan Yardımcısı Yüksel İLBEYLİ ve Merkez Denetleme  Kurulu Üyesi Mustafa ŞENER, Divan üyeliklerine ise  Güvenlik Merkez Şube İdari Sekreteri Erhan İZCİ ve Başkent Şube Genel Kurul Delegesi Cevdet ÖLMEZ önerilmiştir. Verilen bu önerge Genel Kurul’un oyuna sunularak oy birliği ile kabul edilmiş ve Divan heyeti yerini almıştır.

Divan Başkanı Yavuz KOÇAK, haziruna şahsına ve diğer arkadaşlarına olan teveccüh ve güvenden dolayı teşekkür ederek, Genel Kurulumuzun özelde Türk Harb-İş Sendikamıza genelde işçi hareketine hayırlar getirmesini dileyerek sonuçları itibariyle şimdiden hayırlı uğurlu olsun dileklerini ileterek önceden ilan edilen gündemi okudu ve haziruna gündeme ilave edilmesine veya gündem maddelerinde değişiklik yapılmasına dair önerisi olan var mı diye sordu.

Her hangi bir öneri gelmediğinden önceden ilan edilmiş olan Genel kurul Gündemi çerçevesinde genel kurulumuzun icra edilmesi hususunu genel kurul hazirununun oyuna sundu ve oy birliği ile kabul edildi ve Genel Kurulumuz buna göre icra edilmeye başlandı.

 

 

Gündemin 3’üncü maddesi, Divan Başkanı Yavuz KOÇAK’ın Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve Cumhuriyet uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesindeki mezarlıklardaki şehitliklerde, kefensiz ve mezar taşı dahi bulunmadan  ama görevini yapmış olmanın huzuru içerisinde yatan kahraman şehitlerimizi minnet ve şükranla anarak başta ulu önderimiz ATATÜRK olmak üzere tüm şehitlerimiz için huzirunu Saygı duruşuna davet ettmesi ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızın okunması suretiyle tamamlandı.

Genel Başkanın içerik olarak, ülkemizin ekonomik olarak içerisinde bulunduğu duruma, çalışma hayatımızın genel sorunlarına, işkolumuza ve sendikamız özeline dair konularda yapmış olduğu  açış konuşmasının ardından Çalışma Komisyonlarının seçimi olan gündemin 5. Maddesine geçildi ve divana her iki komisyon için birer öneri geldi. Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil komisyonu için verilen, Genel Kurul delegelerinden Özgür ÖZSOY, Aydın UÇAR, Murat ÖKSÜZ, Remzi KÖSTENCE, Sefa YILMAZ, ve Nuri ATÇI ’nın önerildiği 118 delege imzalı önerge okunarak Genel Kurul’un oyuna sunuldu yapılan oylamada bu önerge oy birliği ile KABUL edildi.

Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu için verilen, Genel Kurul delegelerinden Erdal AKALIN, Süleyman DEMİR, Korkut GÖKBAYRAK, İbrahim SIRMA, ve Hüseyin KURUN’nun önerildiği 118 delege imzalı önerge okunarak Genel Kurul’un oyuna sunuldu yapılan oylamada bu önerge de oy birliği ile KABUL edildi.

Divan Başkanı, Seçilen komisyonların çalışmaları için ayrılan salonlara giderek çalışmalarına başlamalarını ve Komisyon Raporlarını saat 14:30’a kadar tamamlamalarını istedi.

 

Gündemin 6. Maddesine geçildi ve bu gündem maddesinde 35 kişi lehte ve aleyhte söz almak istediklerini divana bildirdi ancak Divan Başkanı gündemin yoğun olması sebebiyle süre ile ilgili sıkıntının olduğunu konuşma sürelerinin kısa tutulması gerektiğini yada bazı konuşmacıların konuşma taleplerinden feragat etmesi gerektiğini belirtti. Bu hususta yapılan tartışma ve konuşmaların  sonucunda Divan Başkanı lehte ve aleyhte olmak üzere ikişer kişiye 30’ar dakika süreli söz verilmesi hususunu Genel Kurul delegelerinin oyuna sundu. Yapılan oylamada 25 red oya karşılık 128 kabul oyu ile bu husus oy çokluğu ile  kabul edildi.

 Sıra ile konuşma talep eden Genel Kurul delegelerinden İrfan AKGÖNÜL, Hasan ATAK, Şenol YILMAZ ve  Alaattin SOYDAN kürsüye geldi ve hem bu madde hem de genel huşular üzerinde konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

Gündemin 7’ inci maddesine geçildi  ve Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının ibrasını Genel Kurul’un oyuna sunuldu yapılan oylama neticesinde Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının ibrası  oy birliği ile kabul edilerek ibra işlemi gerçekleştirildi.

 

Gündemin 8. Maddesine geçildi.      İzmir Şube Başkanı İrfan AKGÖNÜL hakkındaki Merkez Yönetim Kurulunun Merkez Disiplin Kuruluna sevk kararı, Merkez Disiplin Kurulu kararı ve Merkez Yönetim Kurulunun konuyu 16.inci Olağan Genel Kuruluna sevk kararı Divan Başkanı Yavuz KOÇAK tarafından Genel Kurul’a okundu ve konu hakkında Genel Kurul Delegelerine karşı savunmasını yapmak üzere Divan Başkanı tarafından İrfan AKGÖNÜL’e 20 dakika konuşma süresi verildi.

Divan Başkanı Yavuz KOÇAK İZMİR Şube Başkanı İrfan AKGÖNÜL’ün Sendikamız Ana Tüzüğünün 32/d MADDESİ GEREĞİ ÜYELİKTEN (VE BUNA BAĞLI ŞUBE YÖNETİCİLİĞİ GİBİ DİĞER HAKLARDAN) kararın kendisine tebliğ tarihi itibariyle KESİN olarak İHRAÇ edilmesi, hususunu Genel Kurul Delegelerinin oylarına sundu.

Yapılan oylamada İrfan AKGÖNÜL’ün kararın kendisine tebliğ tarihi itibariyle ÜYELİKTEN (VE BUNA BAĞLI ŞUBE YÖNETİCİLİĞİ GİBİ DİĞER HAKLARDAN) KESİN olarak İHRAÇ edilmesi hususu 33 RED oyuna karşılık 107 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

 Gündemin 9. uncu Maddesi olan Çalışma Komisyonları  Raporlarının görüşülmesi ve Diğer Yönetmeliklerdeki değişikliklerinin karara Bağlanması maddesine geçildi.

Bu konu hakkında Eskişehir Şube Başkanı Hasan ATAK tarafından; Divan Başkanlığına her biri yaklaşık 30 delege tarafından imzalı 6 adet önerge sunuldu. Gelen önergeleri divan başkanı tek tek Genel Kurula okudu ve delegelerin oyuna sundu.

 

 

Gelen Önergelerden;

1-         Özetle; Bölge ve İl Temsilcilerinin Genel Merkez tarafından atama yoluyla değil üyeler tarafından seçimle belirlenmesi hususundaki önerge, yapılan oylamada 28 KABUL oyuna karşılık 112 RED oyu ile oy çokluğu ile RED edildi.

2-         Özetle; Şube Genel Kurullarına yönelik olarak yapılan delege seçim sisteminin kaldırılarak Genel Kurulların üye ile yapılması hususundaki önerge, yapılan oylamada 27 KABUL oyuna karşılık 113 RED oyu ile oy çokluğu ile RED edildi.

3-         Özetle; Merkez ve Şube Profesyonel Yöneticilerine ödenecek maaşların üye maaşlarına paralel olarak Şube yönetimleri için %15 Merkez Yönetim Kurulu üyeleri için %20 fazlası olarak belirlenmesine ilişkin önerge, yapılan oylamada 27 KABUL oyuna karşılık 108 RED oyu ile oy çokluğu ile RED edildi.

4-         Özetle; Profesyonel yöneticilerin kıdem tazminatlarına ilaveten ödenen, hizmet tazminatlarının kaldırılmasına ilişkin önerge, yapılan oylamada 26 KABUL oyuna karşılık 108 RED oyu ile oy çokluğu ile RED edildi.

5-         Özetle; Genel Kurulca, Genel Merkez Yönetim kuruluna verilmiş olan gayrimenkul satışlarına ilişkin yetkinin Merkez Yönetiminden alınarak Sendika üyelerine verilmesine ve bunun Başkanlar Kurulu kararı ile yapılmasına ilişkin önerge, Divan Başkanınca bu konuda 6356 sayılı yasanın 11. Maddesinin g) bendi gereği Genel Kurulca Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilme zorunluluğu vardır açıklaması sonrasında oylamaya sunulmadı.

6-         15. Olağan Genel Kurul Kararı doğrultusunda üyelikten ihraç edilen Anıl BATIER’in tekrardan üyeliğe kabulüne dair verilen önerge, yapılan oylamada 22 KABUL oyuna karşılık 108 RED oyu ile oy çokluğu ile RED edildi.

 

                Gündemimizin 9. Maddesi olan Çalışma Komisyonu Raporlarının görüşülmesi ve Ana Tüzük ve Yönetmeliklerdeki değişikliklerin karara bağlanması maddesine geçildi.

Divan Başkanı Yavuz KOÇAK her iki komisyon raporlarının divana ulaştığını ve raporlarda sadece değişiklik önerilen madde, bent, fıkra ve paragraflara yer verilmiş olduğunu, Komisyon raporlarından  Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil Komisyonu  raporunda Ana Tüzüğümüzde değişiklik önerilen madde, bent yada paragrafları Genel Kurula tek tek okuyacağını, görüşmeye açtıktan sonra madde madde Genel Kurulun oyuna sunacağını sonrasında bir bütün olarak tekrar Genel Kurulun oyuna sunacağını, Delege Seçim Yönetmeliği ve  Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun ise Genel Kurula okunup görüşmeye açıldıktan sonra bir bütün olarak oylamaya sunacağını belirtti. Komisyon raporlarının okunması bittikten sonra söz almak isteyenlerin divana müracaat etmelerini istedi. Tüzük ve Yönetmeliklerin delegelerde mevcut olduğunu, değişikliklerin delegelerce bunlar üzerinde takip edilip not alınabileceğini belirterek öncelikle bu maddenin (a) fıkrasındaki Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil Komisyonu  raporunu okudu ve daha iyi anlaşılabilmesi için açıklamalarda bulundu.

 

                Bu maddenin (a) fıkrasındaki Ana Tüzük ve Yönetmelikler Tadil Komisyon Raporundaki aşağıda belirtilen hususlar;

 1. Üyeliğin Devamı ve Askıya Alınması başlıklı Madde 11’in
 2. a)Bendioy birliği ile kabul edildi.

 

 1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri başlıklı Madde 18’in

 

 1. e)Bendi18 RED oyuna karşılık 116 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,
 2. g)Bendi18 RED oyuna karşılık 116 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

 

 1. Merkez Genel Kurulunda Yapılacak Seçimler ve

 Zorunlu Organlara Seçilebilme Koşulları başlıklı Madde 19’un başlığı oy birliği ile kabul edildi.

 

 1. Merkez Yönetim Kurulunun Oluşması başlıklı Madde 21’in
 2. Paragrafıoy birliği ile kabul edildi,
 3. Paragrafıoy birliği ile kabul edildi,
 4. Paragrafıoy birliği ile kabul edildi,

 

 

 1. Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı Madde 22’nin

            Merkez Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri alt başlığının

 

 1. Maddesi18 RED oyuna karşılık 116 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

İLAVE 44 Maddesi oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Genel Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlukları başlıklı Madde 25’in

 

İkinci Paragrafı oy birliği ile kabul edildi 

Üçüncü Paragraf oy birliği ile kabul edildi,

İlave son paragraf oy birliği ile kabul edildi,

 1. Genel Mali Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Madde 27‘nin

 

 1. k) Bendioy birliği ile kabul edildi,
 2. l)Bendi oy birliği ile kabul edildi,
 3. o) Bendioy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Genel Eğitim Sekreterinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı Madde 28’in Ana Tüzüğümüzden çıkartılması oy birliği ile kabul edildi,      

 

 1. Merkez Denetleme Kurulunun Oluşması başlıklı Madde 29’un

Bir ve İkinci Paragrafı oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Şube Genel Kurulunun Toplanma Esasları başlıklı Madde 40’ın

 

İkinci Paragrafı oy birliği ile kabul edildi,

Dördüncü Paragrafı oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Şube Denetleme Kurulunun Oluşması başlıklı Madde 50, oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Aidatlar başlıklı Madde 58, oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Tazminatlar başlıklı Madde 65’in   

 

 1. a)Bendi oy birliği ile kabul edildi,

 

 1. Yürürlük başlıklı Madde 75, oy birliği ile kabul edildi,

 

 1.  Ana Tüzüğün 28 inci maddesi Tüzükten çıkartıldığı için sonraki maddelerin numaraların buna göre teselsül ettirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

                Divan Başkanınca Ana Tüzük değişiklikleri bir de bütün olarak Genel Kurulun oyuna sunuldu ve tamamı oy birliği ile kabul edildi.

 

                Gündemin 9. Maddesinin (b) fıkrası gereği Hesap Tetkik ve Tahmini Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. Divan Başkanı Yavuz KOÇAK Komisyon raporunun Mali Yönetmeliğimizin değiştirilen maddelerini gerekçeleri ile birlikte ve tahmini bütçeyi haziruna okudu ve anlattı. Divan Başkanı tarafından  Mali Yönetmeliğimiz ve Tahmini Bütçe Genel Kurul’a okunduğu şekli ile bütünüyle oylanması hususu Genel Kurulun oyuna sunuldu, bu arada Eskişehir Şube Başkanı Hasan ATAK Gündemin 9. uncu Maddesi’nin görüşülmesine başlandığında verdiği önergelerden Mali Yönetmeliğimizle ilgili olan hususlar dışında her hangi bir şerhimiz yok diğer hususlara bizlerde katılıyoruz dedi. 

                Yapılan bu oylamada Türk Harb-İş Sendikası Mali Yönetmeliği ve 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2023 tarihleri arası uygulanacak dört yıllık tahmini bütçe 24 RED oyuna karşılık 122 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edilerek gündemin bu maddesinin görüşülmesi tamamlandı.

 

                Gündemin 10. uncu Maddesi’nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı, Merkez Yönetim Kurulu’na verilecek yetkiler başlıklı Gündemin bu maddesi ile ilgili Divana yaklaşık 100 delege imzalı bir önergenin ulaştığını belirtilerek başka bir önerge olup olmadığı sorudu. Divana başka bir önerge gelmediğinden verilen önerge Divan Başkanınca haziruna bütünüyle okundu ve Genel Kurul’un oyuna sunuldu yapılan bu oylamada, Merkez Yönetim Kurulu’na verilecek yetkilerin belirtildiği önerge 23 RED oyuna karşılık 116 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

 

                Gündemin 11. Maddesine geçildi:           Divan Başkanınca zorunlu organlara adaylık için divanca verilen süre içerisinde divana iki ayrı aday listesinin ulaştığı, bu listelerin ayrı ayrı okunacağı, ad veya soy isimde hata olması halinde divana müracaat edilerek düzeltilmesinin gerektiği söylendi. Divana gelen listelerde yer alan isimler Divan Başkanı tarafından  haziruna okundu, her hangi bir itiraz gelmemesi üzerine Divan Başkanı müracaatların oy pusulası haline dönüştürülmesini genel kurulun oyuna sundu ve okunduğu şekli ile oy pusulası haline getirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

                Divan Başkanı her iki listede yer alan Genel Başkan adayları ile diğer Merkez Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların kürsüye gelerek çok uzun olmamak kaydı ile konuşma yapabileceklerini söyledi. Sırasıyla İrfan AKGÖNÜL, Yaşar YAVUZ, Haldun KURUBACAK ve Alaattin SOYDAN’nın kürsüye gelerek gerçekleştirdikleri konuşmalar sonrasında Genel Kurulumuz tamamlandı.

                29 Eylül 2019 tarihinde ise Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından Sendikamız Zorunlu Organlarının seçimler sonuçlandırıldı. Yapılan seçimlerde ise aşağıdaki Seçim sonuç tutanağından da görüleceği üzere Genel Başkanlığa Alaattin SOYDAN, Genel Başkan Yardımcılığına Hasan KARACA, Genel Sekreterliğe Yaşar YAVUZ ve Genel Mali Sekreterliğe Haldun KURUBACAK, seçilmişlerdir. 

Genel Kurulda kabul edilen Ana Tüzük ve Mali Yönetmelik değişikliklerinden esaslı nitelikte olanlar ana hatları ile,

 1. Profesyonel olarak göreve seçilenlerin sendika aidatlarının 8 saate çıkartılması,
 2. Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üye sayısının dörde düşürülmesi,
 3. Merkez ve Şube Denetleme Kurulu asil ve yedek üye sayısının beşe çıkartılması,
 4. Ana Tüzükten çıkartılan Genel Eğitim Sekreterliği görev, yetki ve sorumluluklarının Genel Başkan Yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarına dahil edilmesi,
 5. Zaten var olan Genel Kurulun yetkisindeki taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususuna kiralama, intifa veya kiraya verme yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu’na  verilmesi, 
 6. 501 üye sayısının altında düşen Şubeler ile 101 üye sayısının altına düşen Bölge, İl ve  İlçe  Temsilciliklerini kapatma, birleştirme ve faaliyet alanlarına ilişkin işlemlerin yürütülme yetkisinin Merkez Yönetim Kurulu’na  verilmesi, 
 7. Zaten var olan Sendikal amaç doğrultusunda, taşınmaz Gayrimenkul alımı için yıllık üye aidat gelirler toplamının % 50’sini geçmemek üzere kredi çekmek, teminat vermek veya alma yetkisinin Genel Kurul’a verilmesi ve bu yetkinin Yönetim Kurulu’na devredilmesi,
 8. Olağanüstü Genel Kurul Kararına bağlı olarak 2018 ve 2019 yıllarında her hangi bir artış sağlanmayan Profesyonel Yönetici ücretlerinin % 20 artırılması,
 9.  Olağanüstü Genel Kurul Kararına bağlı olarak dörtten üçe düşürülen ikramiyelerin profesyonel yöneticiler ve personel için 01 Ocak 2020 den itibaren tekrar dörde çıkartılması,
 10. Sendikaların üye aidatlarının en az %10’nunu eğitimlere harcamasına ilişkin husus 6356 sayılı Yasadan çıkartıldığı için tüzükten çıkartılmış ancak Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri maddesinde buna ilişkin düzenleme yapılması,
 11. Mevcut Ana Tüzük çerçevesinde üye ile Şube Genel Kurulu yapılması mümkün olmadığından ve Genel Merkez Genel Kuruluna yönelik olarak doğrudan Genel Merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Bölge, İl ve İlçe Temsilciliklerinde yapılan Genel Kurul delege seçimlerine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı hususların Delege Seçim Yönetmeliğine ilave edilmesi,

Yukarıda belirtildiği gibidir.

 Genel Kurulumuza katılan ve Türk Harb-İş için Genel Kurul’da katkı sunan tüm delegelerimize şükranlarımızı sunarız.                                                                                                                                                                   

 

Saygılarımızla

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu