10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

10 Mayıs 2023

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam olarak katılım sağlaması ve diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi konularında duyarlılığı arttırmak adına 10-16 Mayıs tarihleri arası Birleşmiş Milletler tarafından Engelliler Haftası olarak kabul edilmiştir.

Sağlık, eğitim, istihdam başta olmak üzere her alanda engellilere insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlama adına kurum ve kuruluşlarıyla birlikte tüm toplumun ortak çaba göstermesine vurgu yapılan bu haftada, insanca yaşam için engellilere yönelik etkili ve kapsayıcı programların hayata geçirilmesi beklentimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorununun çözülmesi, hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi, engelli istihdamında artırılması, çalışma hayatındaki engelli vatandaşların fiziki koşullarda yetersizlik, vasıfsız işler ve ücret adaletsizliği, terfi imkanlarında sıkıntılar gibi haksızlıklarla karşılaşmaması temennisiyle, başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmesini diliyoruz.

                    Türk Harb-İş Sendikası

               Genel Merkez Yönetim Kurulu