10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

10 Mayıs 2022

Dünya Engelliler Haftası, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam olarak katılım sağlaması ve diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi konularında duyarlılığı arttırmak için 10-16 Mayıs tarihleri arasında ülkemizin de içinde bulunduğu Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede kutlanan önemli bir haftadır.

Bu haftada, engellilere; sağlık, eğitim, istihdam gibi her aşamada insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlamak adına kurum ve kuruluşlarıyla birlikte tüm toplumun ortak çaba göstermesine vurgu yapılmaktadır.

Ülkemizde, engellilerimize daha yaşanır bir hayat sunmaya yönelik göz ardı edilemez çabaların varlığının farkında olmakla birlikte Engelliler Haftasının, daha etkili ve kapsayıcı programların hayata geçirilmesine vesile olması beklentimizi bir kez daha dile getiriyoruz.  Bu noktada; ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorununun çözülmesi, hayat boyu eğitim ve mesleki eğitim verilmesi, engelli istihdamında yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve yasal zorunluluklar dışında da engeli istihdamının teşvik edilmesi, çalışma hayatındaki engelli vatandaşların ücret adaletsizliği ile mağdur edilmemesi ve çalışma ortamlarında işini yaparken engellerle karşılaşmamasının gereğine işaret etmek istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle engellilerimizin hayata tutunmasını kolaylaştıracak tüm imkânların seferber edildiği bir düzenin sağlanması dileğiyle, başta engelli üyelerimiz olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürmesini temenni ediyoruz. 

                    Türk Harb-İş Sendikası

               Genel Merkez Yönetim Kurulu