1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

30 Nisan 2018

Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan, emekçilerin demokratik yollarla hak arayışının simgesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, çalışma şartlarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, emekçinin hak ettiği yaşam koşullarına kavuştuğu çalışma hayatı talebimizi bir kez daha güçlü bir şekilde seslendiriyoruz.

1 Mayıs’ın bayram havasında kutlanması için, barış ve kardeşliğin egemen olduğu, sosyal devlet, adalet, eşitlik ve sendikal hakların tam olarak işlediği bir düzen talebiyle;

İş cinayetlerinin sona ermesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artırılarak sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını,

Sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, güvencesiz, kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırmaya son verilmesini,

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, örgütlenme gerekçesiyle işten çıkarılmalara son verilmesini ve işsizlikle etkin olarak mücadele edilmesini,

Emekçinin gelecek güvencesi kıdem tazminatında hak kayıplarının yaşatılmamasını,

Şeker Fabrikalarının da aralarında bulunduğu özelleştirmelere, vergi adaletsizliğine ve ücretler üzerindeki yüksek vergi dilimlerine son verilmesini,

Yoksulluğun önlenmesini, asgari ücretin insan onuruna yaraşır olmamasını, ücretlilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını, ekonomik büyümeden çalışana pay verilen insanı odaklı, adil ve sürdürülebilir bir ülke ekonomisini,

Çalışanlar arasında ayrımcılığın olmamasını, mobbinglerin önlenmesini, insan odaklı iş ortamları oluşturacak anlayışın hayata geçirilmesi için reel politikalar oluşturulmasını,

Savaş, terör ve şiddet ortamında insana değerden, haktan ve adaletten söz edilemeyeceği gibi emekten ve emekçinin taleplerinden de söz edilemeyeceği gerçeğinden hareketle mazlumların uğradığı zulmün son bulmasını, ülkemizde ve tüm dünyada barışın hakim olması için etkin politikaların ortaya koyulmasını istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncülerle herkesin barış ve istikrar içerisinde, huzur ve güven ortamında, birlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir Türkiye ve Dünya da yaşaması dileğiyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm çalışanların ve milletimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz.

Türk Harb-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu