1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN

30 Nisan 2013

Türk Harb-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı:

“ÇALIŞAN HAKKINI ALA, BAYRAM BAYRAM OLA”

 

Emeğin ve alınterinin hak ettiği değere ulaştığı bir Türkiye dileğimizi, Emek ve Dayanışma Gününde  bir kez daha güçlü bir şekilde seslendiriyoruz.

Bilindiği gibi 1 Mayıs, günümüze kadar taşınan tarihsel değerini; sömürgeciliğe karşı emeğini ve onurunu hayatı pahasına koruyan çalışanların mücadele ruhundan almaktadır. Adil çalışma koşulları için verilen tarihsel mücadele, aynı zamanda dünyada demokrasinin ve insan haklarının  gelişmesi ve yerleşmesine de zemin hazırlamıştır.

Emeğin; sanayi devriminden bilgi çağına kadar uzanan serüveni, örgütlenme, dayanışma ve mücadele olmadan adalete ulaşılamayacağı gerçeğini hiç bir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini bizlere öğretmektedir.

127 yıl önce 12 saat çalışma süresine karşı verilen mücadeleye, bugün de açlık sınırının altında ücrete, güvencesiz çalışma koşullarına boyun eğmemek ve insan onuruna yaraşır haklara ulaşmak adına daha fazla ihtiyacımız var.

Sermayenin küresel bir güç olarak küresel ekonomiyi, emek piyasasını, gelir dağılımını, dünya kaynaklarının kullanımını ve insanlığın bugünü ve geleceğini etkileyen pek çok şeyi yalnız başına belirlediği günümüz dünyasında, sendikaları güçlü ve etkin örgütler haline getirme vebalimiz bulunmaktadır.

Tüm bu gerçekler gösteriyor ki; 1 Mayıs’ı bayram olarak hatırlamak ve kutlamakla yetinmemeli, ülkemizde ve dünyada adaletin tesisi noktasında, sendikal hareketin öncü sorumluluğu  aklımızdan çıkmamalıdır.  

Bu nedenle 1 Mayıs ruhu, ülkemiz sendikalarında birleşme ve bütünleşme çağrışımı yapmalıdır.

Çalışanların sendikal mücadelelerle kazanılmış haklarını koruma ve geliştirme, sendikasız milyonlarca çalışanı adalet mücadelesi etrafında kenetlemek adına, bölünmüş ve etkisiz sendikacılığa son verme ve Türk sendikal hareketinde yeni bir sayfa açma sorumluluğumuz bulunmaktadır.

1 Mayıs, ülkemiz çalışanları ve örgütlü oldukları sendikalarda böyle bir bilinç oluşturduğu takdirde, geleceğimiz adına umut oluşturacaktır.

Bu nedenle Türk Harb-İş Sendikası olarak; Yüzbinlerce taşeron işçisini sefalet ücretinden ve ağır çalışma koşullarından kurtarıldığı,

Gelir dağılımı ve vergi adaletinin tesis edildiği,

Kadın ve çocuk emeğinin istismarının sona erdiği,

Çalışanların örgütlerinin ekonomide ve sosyal politikada karar süreçlerinin içinde olduğu,

Bugün yüzde 10 seviyesinde olan örgütlenme düzeyinin yüzde 100’lere çıktığı, TÜRKİYE özlemine güçlü sendikal mücadele ile ulaşılabileceğine olan inancımızı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesi ile bir kez vurguluyoruz.

Çalışanların hakları ve talepleri konusunda kamuoyunda duyarlılığın arttığı 1 Mayıs vesilesi ile çalışma hayatında önemli değişikliklerin hazırlığı içinde olan Hükümete de şu çağrıda bulunuyoruz:

Unutulmamalıdır ki, Türkiye, emeği ile geçinen milyonların ülkesidir. Çalışanının mutlu olmadığı bir ülkede gelişmeden bahsetmek, sosyal barışı umut etmek hayalcilik olacaktır. Çalışanlara rağmen atılacak adımlar sonuçsuz kalacaktır.

Türkiye’yi yönetenler geleceğe dair hedefleri ve umutlarını başta çalışanlar olmak üzere milletinin beklentilerine uygun şekilde revize etmelidir. 

Bu düşüncelerle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, “ÇALIŞAN HAKKINI ALA, BAYRAM O ZAMAN BAYRAM OLA” diyoruz.