1 MART 2019 ÜCRET ZAMMI

4 Mart 2019

1 Mart 2019 tarih itibarı ile uygulanacak olan ücret zammı % 4,95 olarak belirlenmiştir. MSB ile görüşmeler devam etmekte olup ücret cetveli imza altına alındığında resmi internet sitemizde yayınlanacaktır.

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)

 

2018 Ağustos: 367,66        Eylül: 390,84            Ekim: 401,27            Kasım: 395,48            Aralık: 393,88

2019 Ocak: 398,07            Şubat: 398,71

 

26. Dönem TİS Madde-133 / ç = 2019 Şubat indeks sayısının 2018 Ağustos indeks sayısına değişim oranı 398,71 /367,66= 8,45 (8,445); 1 Mart ücret zammına eklenecek kısmı 8,45 – 3,50 = % 4,95

 

1 Mart 2019 tarihinden, 27. Dönem TİS imzalanana kadar uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam % 4,95 tir.