1 MART 2017’DEN GEÇERLİ ÜCRET ARTIŞI

3 Mart 2017
  1. Dönem işletme toplu iş sözleşmesimadde 133- ücret artışları: ç: ikinci yıl ikinci altı ay zammı: İşçilerin 31.08.2016 tarihindeki saatlik brüt çıplak ücretlerine, 01.09.2016 tarihinden geçerli olmak üzere %3 (yüzde üç) oranında zam yapılacaktır.

Ancak, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 temel yıllı tüketici fiyatları Türkiye geneli Şubat 2017 indeks sayısının, Ağustos 2016 indeks sayısına göre değişim oranının %3’ü (yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl ikinci altı ayının son günündeki ücrete takip eden ayın birinci gününden geçerli olmak üzere ilave edilecektir.

 

       Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)  Ağustos 2016 indeks sayısı 281,76; Şubat 2017 indeks sayısı 302,17; olarak açıklanmıştır. Buna göre oluşan oran 7,24 olup değişim oranının %3’ü (yüzde üçü) aşması halinde aşan kısmın tamamı yani 7,24 – 3,00 = % 4,24 ücret cetvellerimize artış uygulanacaktır.