1 EYLÜL 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ ÜCRET CETVELLERİ

4 Eylül 2023

29. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmemize göre ikinci altı ay için 01 Eylül 2023 tarihi itibarı ile uygulanacak ücret zammı % 15’tir.

Ücret cetveli aşağıdadır.