1 EYLÜL 2018 ÜCRET ZAMMI

3 Eylül 2018
1 Eylül 2018 tarih itibarı ile uygulanacak olan ücret zammı % 10,35 olarak belirlenmiştir. MSB ile görüşmeler devam etmekte olup ücret cetveli imza altına alındığında resmi internet sitemizde yayınlanacaktır. Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100) 2018 Şubat: 333,17 Mart: 336,48 Nisan: 342,78 Mayıs: 348,34 Haziran: 357,44 Temmuz: 359,41 Ağustos: 367,66 26. Dönem TİS Madde-133 / c = 2018 Ağustos indeks sayısının 2018 Şubat indeks sayısına değişim oranı 367,66 / 333,17 = 10,35 (10,352) 1 Eylül ücret zammına eklenecek kısmı 10,35 – 3,50 = % 6,85 26. Dönem TİS Madde-133 / ç 1 Eylül 2018 tarihinden geçerli olmak üzere % 3,50 oranında zam yapılacaktır 1 Eylül 2018 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında uygulanacak olan ücret cetvellerine yapılacak zam % 3,50 + % 6,85 = % 10,35